top of page
Areas of work for EFT and NLP

EFT, NLP och IET

Arbetsområden
Fiddle Leaf Fig

EFT

 • Emotionell läkning: EFT fokuserar på att frigöra emotionella blockeringar och trauman genom att knacka på specifika akupunkturpunkter.

 • Stress och ångestlindring: EFT kan hjälpa till att minska stress, ångest och överväldigande känslor genom att ta itu med de underliggande emotionella orsakerna.

 • Traumalösning: EFT används ofta för att effektivt ta itu med och lösa traumatiska upplevelser, inklusive PTSD.

 • Emotionell reglering: EFT kan hjälpa individer att hantera och reglera sina känslor mer effektivt.

 • Självkänsla och självförtroende: EFT kan hjälpa till att förbättra självkänsla och självförtroende genom att ta itu med begränsande övertygelser och negativ självkommunikation.

 • Fobi- och beroendeterapi: EFT används för att lindra fobier och beroenden genom att rikta in sig på de emotionella utlösarna som är förknippade med dem.

NLP

 • Personlig utveckling och tillväxt: NLP-tekniker kan användas för att förbättra självmedvetenhet, personlig effektivitet och målsättning.

 • Kommunikationsfärdigheter: NLP tillhandahåller verktyg och strategier för att förbättra kommunikationen och bygga effektiva relationer.

 • Beteendeförändring: NLP-tekniker kan hjälpa till att omvandla negativa beteenden och vanor till mer positiva.

 • Övervinna begränsande övertygelser: NLP hjälper till att identifiera och omformulera begränsande övertygelser som kan hålla dig tillbaka från att uppnå ditt fulla potential.

 • Prestandaförbättring: NLP-tekniker används för att förbättra prestanda inom olika områden, såsom idrott, offentligt tal och ledarskap.

 • Motivation och måluppnående: NLP kan hjälpa dig att klargöra dina mål, skapa effektiva strategier och öka motivationen för att uppnå dem.

Giant Strelitzia Nicolai
Branch in a Glass Jar

Samtalterapi

 • Emotionellt stöd: Samtalsbehandling erbjuder en trygg och stödjande miljö för att uttrycka och bearbeta känslor.

 • Relationsproblem: Samtalsbehandling kan ta itu med utmaningar i relationer, förbättra kommunikationen och öka intimiteten.

 • Mental hälsa: Samtalsbehandling är effektiv för hantering av tillstånd som depression, ångest och bipolär sjukdom.

 • Hantera livsförändringar: Samtalsbehandling kan hjälpa dig att navigera genom stora livsförändringar, såsom skilsmässa, förlust eller karriärsförändringar.

 • Självutforskning och självmedvetenhet: Samtalsbehandling hjälper dig att få insikt i dig själv, dina mönster och dina motivationer.

 • Konflikthantering: Samtalsbehandling erbjuder tekniker för att lösa konflikter och förbättra problemhanteringsfärdigheter.

Arbetsområden

 • stress, ångest, oro, ilska

 • fobier, rädslor

 • sorg och förlust

 • cancer (den emotionella påfrestningen av att ha det)

 • utmattning, låg energi, välbefinnande

 • självacceptans

 • förtroendefrågor

 • negativ självbild

 • trauman och PTSD, bland annat:

  • barndomstrauma

  • diskriminering

  • sexuella övergrepp

  • mobbning

 • fysiska problem, bland annat:

  • smärta (behandling av den känslomässiga påfrestningen av smärta, kronisk smärta)

  • hudproblem

  • uppblåsthet

 • konfliktlösning

 • sömnbesvär

 • viktproblem

 • barn till föräldrar med borderline personlighetsstörning

 • vara i ett förhållande med någon med borderline personlighetsstörning 

 • olyckliga och otillfredsställande relationer

Areas of work examples
bottom of page