top of page

Referenser

- Anne Yates

positivelivingmann (@) gmail.com

"De är fyra av de bästa fallstudierna jag har läst och jag har gjort det här i ungefär 12 år nu! Det visar att dina empatiska färdigheter lyser igenom. Din kalibreringsförmåga var utmärkt och du kunde följa din klients verbala och icke-verbala svar och modifiera sessionens gång efter behov. Din intuitionsförmåga lyser också igenom. Du visade tydligt empati med din klient som gjorde det lättare för honom att känna sig värderad, förstådd och respekterad."
bottom of page