top of page
What is EFT?

EFT

Vad är EFT?

Ur Energy Medicinsk synvinkel:

EFT kallas akupunktur utan nålar. Genom att knacka på specifika punkter i ansiktet, bålen, huvudet och/eller fingrarna knackar vi på så kallade meridianer - energibanor i kroppen. Det gör att kroppen kan återbalansera dessa energier och starta läkningsprocessen.

Ur vetenskaplig synvinkel:

EFT verkar påverka amygdala (ansvarig för stress) och hippocampus (minnescentrum) vilket resulterar i förändringar i neurologiska reaktioner, minskning av kortisolnivåer i kroppen och minskning av uppväckningstriggers. Genom att knacka på akupunkturpunkterna skickar vi signaler till stresscentrumet amygdala, som i sin tur skickar avslappningssignaler till hela kroppen "ingen fara, ingen anledning att fly, ingen anledning till stress".

EFT (Emotional Freedom Techniques) är en terapimetod som kombinerar element från akupunktur, psykologi och neuro-lingvistisk programmering. Det är en självhjälpsmetod som innebär att använda fingrarna för att försiktigt knacka på kroppens akupunkturpunkter.

EFT minskar den negativa känslomässiga laddningen i minnen eller situationer så att vi kan tänka klart, opåverkade av den överväldigande känslan som är kopplad till det. Det är då accepterande, förlåtelse och läkning kan äga rum. Det är en terapeutisk metod som kombinerar element från österländsk akupressur och modern psykologi.

Hur kan EFT hjälpa?

EFT kan ge många fördelar för personer som söker terapi. Det fokuserar på att hjälpa dig utveckla känslomässig läskunnighet och intelligens, vilket gör att du bättre förstår och reglerar dina känslor.

Genom att arbeta med en utbildad terapeut kan du lära sig effektiva strategier för att hantera negativa känslor och förbättra din övergripande emotionella välbefinnande.

EFT är inte bara effektivt för parterapi utan också för att behandla individer med olika utmaningar inom mental hälsa. Det kan hjälpa dig att identifiera sambandet mellan dina känslor och dina tankar, beteenden och relationer.

 

Dessutom har EFT visat lovande resultat när det gäller att förbättra fysiologiska markörer för hälsa och behandla tillstånd som depression. Om du har svårt att reglera dina känslor och det påverkar ditt dagliga liv kan EFT vara ett gynnsamt terapialternativ för dig.

EFT tapping points

EFT

Hur kan EFT hjälpa?
EFT tapping points - points on the body
EFT tapping points - organs & meridians
EFT tapping points hands - points
EFT tappoing points hands - organs & meridians
What is NLP?

NLP

Neuro-Linguistic Programming (NLP) är en terapeutisk metod som fokuserar på sambandet mellan våra tankar, språk och beteende. Det är ett kraftfullt verktyg som används av terapeuter för att hjälpa individer att övervinna utmaningar och uppnå personlig tillväxt. Genom att förstå hur vårt sinne fungerar och hur vi kommunicerar med oss själva och andra kan NLP ge värdefulla insikter och tekniker för att förbättra välbefinnandet.

Vad är NLP?

Neuro-Linguistic Programming, ofta kallad NLP, bygger på tron att våra tankar, språk och beteende är sammanlänkade och påverkar varandra på djupgående sätt. NLP syftar till att identifiera och modifiera beteende- och tankemönster som kan vara begränsande eller orsaka ångest. Genom att göra detta kan du få nya perspektiv, förbättra dina kommunikationsfärdigheter och uppnå personlig transformation.

Hur kan NLP hjälpa?

 

Neuro-Linguistic Programming (NLP) tillhandahåller praktiska tekniker som kan hjälpa dig att minska ångest och känna sig mer självsäkra inför exempelvis viktiga arbetsmöten, särskilt vid hantering av mobbning på arbetsplatsen.

Genom att tillämpa tekniker som omformulering, ankare och visualisering kan du skifta sitt tankesätt, reglera dina känslor och förbättra dina kommunikationsfärdigheter.

Dessa NLP-tekniker ger dig kraft att delta i viktiga möten med ökad självförtroende, vilket gör det möjligt för dig att hantera utmanande situationer mer effektivt. Med stöd av NLP kan du övervinna ångest och skapa en mer positiv och produktiv arbetsmiljö.

bottom of page